Trądzik - młodzieńczy czy pospolity?

Mimo, że w literaturze medycznej używane są obydwie nazwy choroby, określenie „trądzik młodzieńczy” wydaje się mało precyzyjne. Pierwsze wykwity faktycznie pojawiają się w wieku dojrzewania - u dziewcząt około 13-14 r. ż., a u chłopców pomiędzy 14 a 16 r. ż., jednak czas trwania choroby jest trudny do przewidzenia. U części chorych dolegliwości ustępują wraz z końcem okresu pokwitania, jednak u wielu pacjentów zmiany utrzymują się długotrwale, niekiedy nawet powyżej czterdziestego roku życia. W związku z tym nazwa „trądzik pospolity” (łac. acne vulgaris) wydaje się trafniejsza.