Leczenie chirurgiczne

W pzypadku zaawansowanych zmian torbielowatych, konieczne jest nacięcie chirurgiczne lub punkcja przy pomocy grubej igły oraz ewakuacja treści ropnej. Pacjenci często mają opór przed nakłuwaniem lub nacinaniem zmian w obrębie skóry twarzy, obawiając się bliznowacenia. Zabiegi te cechują się jednak niewielką bolesnością i wbrew uprzedzeniom, zapobiegają tworzeniu się szpecących blizn, które powstałyby w przypadku braku interwencji chirurgicznej.

Leczenie chirurgiczne jest także jedyną skuteczną formą terapii zaawansowanych stadiów trądziku odwrócocnego (acne inversa). Leczenie farmakologiczne ma bowiem w tym przypadku jedynie ograniczone oddziaływanie, ponieważ długotrwały proces chorobowy prowadzi do wytworzenia blizn, które tworzą barierę dla stosowanych leków. Zabiegi chirurgiczne w odniesieniu do trądziku odwróconego polega na wycięciu zmian chorobowych wraz z otaczającymi bliznami oraz ewentualnym pokryciu ubytków skóry przeszczepami.