Czy trądzik jest chorobą?

Zmiany o charakterze trądziku występują choćby w niewielkim nasileniu niemal u 100% młodzieży. Zatem czy o zjawisku, które dotyczy prawie całej populacji osób w okresie dojrzewania, można mówić jako o chorobie?

Z pewnością tak! Według WHO o pełnym zdrowiu możemy mówić jedynie w przypadku „dobrostanu" fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko w przypadku nieobecności dysfunkcji organizmu. Dlatego też zmiany trądzikowe, wywołujące stres i obniżające samoocenę, należy traktować jako chorobę, która wymaga leczenia zgodnego z najnowszymi standardami wiedzy medycznej.